Bezpieczeństwo użytkowania kuchenki gazowej

Podczas korzystania z kuchenki gazowej powinniśmy przestrzegać pewnych zasad bezpieczeństwa. Wynika to między innymi z tego, iż urządzenie to jest podłączone zarówno do instalacji gazowej jak i elektrycznej, a podczas użytkowania nagrzewa się do bardzo wysokich temperatur.

Pierwsza zasada wynikająca z zasad funkcjonowania urządzenia, czyli nagrzewanie się do wysokich temperatur to zachowanie dużej ostrożności podczas zdejmowania naczyń z palników, bądź wkładania oraz wyjmowania naczyń z gorącego piekarnika. Należy uważać aby nie dotknąć odsłoniętą częścią ręki krawędzie piekarnika, bądź palnika gdyż może to powodować poparzenia. Najlepszym rozwiązaniem jest korzystanie z ochronnych rękawic, które skutecznie zabezpieczają nas przez wysoką temperaturą.

W kuchni korzystamy z wielu urządzeń gospodarstwa domowego. Różnego rodzaju miksery, młynki, roboty kuchenne, czajniki elektryczne i wiele innych przedmiotów, których przewody zasilające muszą zostać podłączone do domowej instalacji elektrycznej. Należy szczególnie uważać, aby przewody zasilające tych urządzeń nie przebiegały zbyt blisko elementów kuchenki, które są nagrzewane. Może to powodować uszkodzenie kabla zasilającego.

W ekstremalnych sytuacjach w których naruszona jest szczelność przewodów w kuchence gazowe natychmiast należy zakręcić główny zawór dopływu gazu i przewietrzyć całe mieszkanie. W takiej sytuacji nie należy zapalać zapałek oraz włączać bądź wyłączać odbiorników elektrycznych gdyż każda iskra może spowodować wybuch nagromadzonego gazu.